Phần 1: Cấu hình tài khoản google console lấy các thông số cần thiết cho file env

Login vào tài khoản developer tại: https://developers.google.com/

Tạo project mới , điền các thông số như yêu cầu

Search + enable google drive api trong library

Chọn Api & services , chọn credentials

Chọn create credentials

Application type chọn web application , điền name, authorized redirect URIs điền link này vào: https://developers.google.com/oauthplayground (Ko có ký tự / ở cuối)

Sau đó vào credentials vừa tạo lấy Client ID + Client secret gán vào 2 biến tương ứng là GOOGLE_DRIVE_CLIENT_ID + GOOGLE_DRIVE_CLIENT_SECRET

Truy cập vào link : https://developers.google.com/oauthplayground  , ở step 1 chọn các phần như trong hình (ở bước này sẽ yêu cầu login tài khoản google)

Sang step 2 , click chọn như hình (Sau khi xong step 1 nút exchange authorization sẽ bấm được ). Tại đây lấy giá trị trong ô refresh token gán vào biến GOOGLE_DRIVE_REFRESH_TOKEN

Vào google drive , vào 1 folder bất kỳ sẽ có đường link  (https://drive.google.com/drive/folders/1dUTtSB5avvKwTk0QTxK6_EJkHsjsLNDt) lấy đoạn bôi đỏ để gán vào biến GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID

Sau phần 1 chúng ta sẽ có 4 thông số cần thiết cấu hình trong file env

GOOGLE_DRIVE_CLIENT_ID

GOOGLE_DRIVE_CLIENT_SECRET

GOOGLE_DRIVE_REFRESH_TOKEN

GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID

Theo dõi phần 2 TẠI ĐÂY

Nếu thấy hữu ích , ngại gì mà không share bài viết này

Chia sẻ

Bình luận