Phần 1: Cấu hình tài khoản amazon s3 lấy các thông số cần thiết cho file env

Tạo tài khoản sau đó login vào :  https://console.aws.amazon.com/console

Phần services chọn s3

Vào phần bucket , chọn create bucket

Lưu ý: Nếu bạn muốn folder+file ở chế độ public thì bỏ chọn ô checkbox

Tìm trên ô search iam và chọn IAM

Bên thanh menu trái , chọn phần user -> add user

 

Check như hình sau đó next

Chọn create a group

Search amazons3 và chọn AmazonS3FullAccess

Hoàn thành , ở đây sẽ có thông tin ID KEY + SECRET KEY

Vậy là xong phần cấu hình bên s3 , phần code bên laravel các bạn XEM TẠI ĐÂY

 

 

Nếu thấy hữu ích , ngại gì mà không share bài viết này

Chia sẻ

Bình luận