Trước hết bạn cần phải tích hợp google map vào phần giao diện.

Hướng dẫn tích hợp TẠI ĐÂY

Khai báo thêm biến var geocoder ở phía trên.

Sau khi tích hợp xong , thêm function này trong phần js:

function codeLatLng(lat, lng) {
var latlng = new google.maps.LatLng(lat, lng);
geocoder.geocode({'latLng': latlng}, function(results, status) {
if(status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {

if(results[1]) {
//formatted address
var address = results[0].formatted_address;
$("#modal_address").val(address);
} else {
alert("No results found");
}
} else {
alert("Geocoder failed due to: " + status);
}
});
}

modal_address là input hiển thị địa chỉ 

Thêm function vào trong hàm initialize có trước đó

Thêm function vào cuối hàm addMarker có trước đó

Mỗi khi bạn click chọn 1 điểm trên bản đồ , địa chỉ sẽ được fill vào ô input đã khai báo

Nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới nhé.

Nếu thấy hữu ích , ngại gì mà không share bài viết này

Chia sẻ

Bình luận